Şirketler rekabet avantajı yakalamak ve kolaylıkla değişen iş ortamına uyum sağlamak isterler. Ancak bundan önce hiç bir dönemde,  şirketlerin değişen iş ortamının hangi yöne gittiğini anlamaları ve rotalarını aynı yöne çevirmeleri bu kadar kritik olmamıştı.

Günümüzde şirketlerin karşılaştıkları risklerin büyüklük ve karmaşıklıkları ve bu riskleri yönetmeleri için gerekli olan yaklaşım ve deneyim arasındaki boşluk gittikçe genişlemekte.  Şirketinizin karar alım mekanizmalarını güçlendiren hizmetler sunarak bu arayı kapatmanıza yardımcı olabiliriz.

Biz küreselde artan  iş bilgimizi  ve yerele ulaşabilme yeteneğimizle  birleştirerek finansal hizmetler  ve sigortacılık sektörlerindeki müşterilerimizin  güçlü ve sağlam kararlar verebilmeleri için gerekli olan stratejileri geliştirmelerini ve gerçekleştirmelerini sağlarız.

Temel odak alanlarımız aşağıdaki hizmetleri içerir:

  • Solvency II
  • Gömülü değer 
  • İşlem desteği
  • Aktüerya  İncelemesi  
  • Değişen finansal raporlama yaklaşımları
  • Aktüerya dönüşümü

 
Kaynak: EY